În cazul în care nu știți să încadrați un anume domeniu de activitate în lista codurilor CAEN puteți folosi motorul de căutare de mai jos. Avantajul acestuia este că face căutarea în descrierea detaliată a fiecărui cod CAEN astfel permițând o încadrare precisă.

Căutare în codurile CAEN:
3511 - Producţia de energie electrică

Această clasă include:
-activitatea instalaţiilor generatoare de energie electrică; incluzând centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel şi energie recuperabilă.
Această clasă exclude:
-producţia energiei electrice prin arderea deşeurilor, vezi 3821


[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Lista coduri CAEN

Găsiți mai jos lista codurilor CAEN împreună cu denumirea fiecărui. Atunci când dați click pe un cod CAEN în josul paginii o să găsiți descrierea detaliată a acelui cod CAEN împreună cu a tuturor codurilor corelate.

111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
112 Cultivarea orezului
113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
114 Cultivarea trestiei de zahăr
115 Cultivarea tutunului
116 Cultivarea plantelor pentru fibre
119 Cultivarea altor plante nepermanente
121 Cultivarea strugurilor
122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
123 Cultivarea fructelor citrice
124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
125 Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
126 Cultivarea fructelor oleaginoase
127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
129 Cultivarea altor plante permanente
130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
141 Creşterea bovinelor de lapte
142 Creşterea altor bovine
143 Creşterea cailor şi a altor cabaline
144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor
145 Creşterea ovinelor şi caprinelor
146 Creşterea porcinelor
147 Creşterea păsărilor
149 Creşterea altor animale
150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
163 Activităţi după recoltare
164 Pregătirea seminţelor în vederea însămânţării
170 Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
220 Exploatare forestieră
230 Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană (excl. material lemnos)
240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
311 Pescuitul maritim
312 Pescuitul în ape dulci
321 Acvacultura maritimă
322 Acvacultura în ape dulci
510 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
610 Extracţia petrolului brut
620 Extracţia gazelor naturale
710 Extracţia minereurilor feroase
721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
892 Extracţia şi aglomerarea turbei
893 Extracţia sării
899 Alte activităţi extractive n.c.a.
910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
1011 Producţia şi conservarea cărnii
1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 Fabricarea îngheţatei
1061 Fabricarea produselor de morărit
1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
1081 Fabricarea zahărului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea malţului
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
1200 Fabricarea produselor din tutun
1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320 Producţia de ţesături
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare şi mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520 Fabricarea încălţămintei
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
1711 Fabricarea celulozei
1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1724 Fabricarea tapetului
1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie şi servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrărilor
1910 Fabricarea produselor de cocserie
1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
2011 Fabricarea gazelor industriale
2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
2051 Fabricarea explozivilor
2052 Fabricarea cleiurilor
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului şi ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
2431 Tragere la rece a barelor
2432 Laminare la rece a benzilor înguste
2433 Producţia de profiluri obţinute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece
2441 Producţia metalelor preţioase
2442 Metalurgia aluminiului
2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
2444 Metalurgia cuprului
2445 Producţia altor metale neferoase
2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oţelului
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
2454 Turnarea altor metale neferoase
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
2562 Operaţiuni de mecanică generală
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2652 Productia de ceasuri
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2680 Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
3020 Fabricarea materialului rulant
3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
3091 Fabricarea de motociclete
3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
3211 Baterea monedelor
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
3291 Fabricarea măturilor şi periilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea maşinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3511 Producţia de energie electrică
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuţia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3521 Producţia gazelor
3522 Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213 Costrucţia de poduri şi tuneluri
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291 Construcţii hidrotehnice
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerţ cu alte autovehicule
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu bunuri semifinite
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană , încălţăminte şi articole din piele
4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi al produselor de întreţinere
4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate
4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului, in magazine specializate
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii, în magazine specializate
4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/ video, în magazine specializate
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate
4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799 Comerţ cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri
5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă
5030 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5110 Transporturi aeriene de pasageri
5121 Transporturi aeriene de marfă
5122 Transporturi spaţiale
5210 Depozitări
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5229 Alte activităţi anexe transporturilor
5310 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
5320 Alte activităţi poştale şi de curier
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
6411 Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
6419 Alte activităţi de intermedieri monetare
6420 Activităţi ale holdingurilor
6430 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
6491 Leasing financiar
6492 Alte activităţi de creditare
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
6511 Activităţi de asigurări de viaţă
6512 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)
6520 Activităţi de reasigurare
6530 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
6611 Administrarea pieţelor financiare
6612 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii
6621 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6622 Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări
6629 Alte activităţi auxiliare activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
6630 Activităţi de administrare a fondurilor
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
6831 Agenţii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
6910 Activităţi juridice
6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 Activităţi de testare şi analize tehnice
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7500 Activităţi veterinare
7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă
7735 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian
7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 Alte servicii de furnizare a forţei de muncă
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 Activităţi ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8010 Activităţi de protecţie şi gardă
8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8030 Activităţi de investigaţii
8110 Activităţi de servicii suport combinate
8121 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor
8122 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor industriale
8129 Alte activităţi de curăţenie n.c.a.
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
8211 Activităţi combinate de secretariat
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 Activităţi de ambalare
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8411 Servicii de administraţie publică generală
8412 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială
8413 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice
8421 Activităţi de servicii externe
8422 Activităţi de apărare naţională
8423 Activităţi de justiţie
8424 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
8430 Activităţi de protecţie socială obligatorie
8510 Învăţământ preşcolar
8520 Învăţământ primar
8531 Învăţământ secundar general
8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
8541 Învăţământ superior nonuniversitar
8542 Învăţământ superior universitar
8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii)
8553 Şcoli de conducere (pilotaj)
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102 Activităţi ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
9200 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
9311 Activităţi ale bazelor sportive
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
9319 Alte activităţi sportive
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale
9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
9491 Activităţi ale organizaţiilor religioase
9492 Activităţi ale organizaţiilor politice
9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
9604 Activităţi de întreţinere corporală
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
9810 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
9820 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]