Granturi guvernamentale 2020

Despre …

În momentul de față, România, ca și restul țărilor europene este afectată de criza economică generată de pandemia de SARS-COV-2. Chiar și IMM-urile se confruntă cu obstacole in ceea ce privește lichiditatea firmei, îngreunându-se desfășurarea normală a activității sau interzicerea activităților.

Această ordonanță de urgență le oferă IMM-urilor sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, fie prin microgranturi sub formă forfetară, fie prin granturi pentru capital de lucru sub formă forfetară în procentul cifrei de afaceri sau granturi pentru investiții productive. Acestea vor fi folosite pe de-o parte pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă și materiale consumabile sau achiziționarea echipamentelor de protecție medicală necesare atât salariaților cât și clienților și pe de altă parte pentru reabilitarea capacităților de producție.

Principalele obiective pentru care se dorește aplicarea ordonanței sunt asigurarea capitalului de lucru necesar IMM-urilor și realizarea investițiilor necesare extinderii/reabilitării/ modernizării capacităților de producție existente sau implementarea unor capacități de producții noi pentru a îmbunătăți situația actuală a României. Din cauza faptului că acordarea ajutorului are ca termen limită 31 decembrie 2020, cel mai optim se consideră nevoia adoptării de urgență a măsurilor de sprijin prezente în OUG.

Beneficiari

Acest sprijin va fi acordat de către Ministerul Fondurilor Europene în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 iar beneficiarii acestei ordonanțe sunt IMM-urile care au avut afectată activitatea sau chiar interzisă din cauza răspândirii virusului, acestea putând beneficia atât de microgranturi, granturi pentru capital de lucru cât și granturi pentru investiții productive. De microgranturile acordate sub formă forfetară mai pot beneficia și persoanele fizice autorizate și cabinetele medicale individuale. Ei vor putea beneficia de fonduri în cuantum de 1 miliard de euro.

Tipuri de granturi


Microgranturile au o valoare de 2.000 euro, echivalentul în lei și se acordă o singură dată pe baza contractului de acordare al ajutorului de stat încheiat cu:

  • Micro-întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare că nu dețin salariați cu contract individual de muncă închiat conform legii;
  • Persoane fizice autorizate ce desfășoară activități în domeniul artelor spectacolului și personae fizice autorizate din domeniul activităților culturale și creative;
  • Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

Pentru domeniile eligibile se poate verifica anexa 1.


Granturile pentru capital de lucru diferă în funcție de cifra de afaceri deoarece se acordă pe baza cotei procentuale din cifra de afaceri. Valoarea fiind stabilită astfel:

  • IMM-urile cu cifra de afaceri din 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
  • IMM-urile cu cifra de afaceri din 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro.
  • IMM-urile cu cifra de afaceri peste 1.000.000 euro, valoarea maximă a grantului este de 150.000 euro.

Pentru domeniile eligibile se poate verifica anexa 2.


Granturi pentru investiții au o valoare cuprinsă între 50.000euro si 200.000euro în funcție de necesități, și anume:

  • extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
  • realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
  • reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Pentru domeniile eligibile se poate verifica anexa 3.


Beneficii

În urma acestor măsuri vor apărea diferite efecte asupra activității întreprinderilor dar și a mediului de afaceri, de exemplu, se vor menține în activitate atât entitățile economice beneficiare cât și locurile de muncă aferente, se va ușura accesul la finanțare a IMM-urilor pentru susținerea activității dar și a diferitelor proiecte de investiții întreprinse pe parcursul perioadei de pandemie. Neadoptarea actului normativ determină imposibilitatea acordării sprijinului financiar ceea ce va conduce la blocarea/întârzierea relansării economice și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României.